CH
 

纸浆餐具系列

 

盘类产品

碗类产品
盒类产品
塑料制品系列
 
整理箱系列
抽屉类
洗脸盆系列
双鱼塑胶 产品展示   环保餐碟
货号 产品名称和尺寸 产品图片 重量(g)
DF-P101 6寸圆盘(条纹边)
¢ 155 * 12 (H) mm
6g
DF-P102 7寸圆盘(条纹边)
¢ 180 * 15 (H) mm
9g
DF-P103 8寸圆盘(条纹边)
¢ 205 * 18 (H) mm
11g
DF-P111 6寸圆盘
¢ 155 * 11 (H) mm
7g
DF-P112 7寸圆盘
¢ 180 * 17 (H) mm
11g
DF-P113 6.75寸圆盘
¢ 175 * 16 (H) mm
8.5g
DF-P104 9寸圆盘
¢ 230 * 20 (H) mm
15g
DF-P104-1 9寸圆盘
¢ 230 * 17 (H) mm
15g
DF-P106 10寸 圆盘
¢ 260 * 22 (H) mm
18g
DF-P106-1 10寸 圆盘
¢ 260*22 (H) mm
21g
DF-P109 10寸圆盘
¢ 260 *24 (H) mm
24g
DF-P105 10寸3格盘
¢260* 22 (H) mm
21g
DF-P107 12.6"椭圆盘
320 *255 *20 mm
28g
DF-P117 10.2"椭圆盘
260 *195 *19 mm
16g
DF-P116 9"椭圆盘
230*165*22mm
13g
DF-P108 方形盘
210*160*28 mm
18g
DF-P119 美国托盘
265X215X25mm
25g

 

 
 
版权所有:浙江双鱼塑胶有限公司   Coypright © 2008
电话:0576-88175173   传真:0576-88175178    Email: dfish@shuangyu.com
技术支持:趋势科技